Nieuwswijzer - Informatie

Regelmatig werden de ouders via de Nieuwswijzer op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en wetenswaardigheden op school. Dit jaar zullen wij de nieuwsbrief gaan verzenden via de app Social Schools 3.0. Met deze app kunnen wij de informatie vanuit de klas of de school op een snelle en verantwoorde manier met u delen, en u heeft de informatie altijd makkelijk bij de hand. Meester Bas is al lange tijd bezig met de voorbereidingen en zelfs de kalender is al binnen de app geplaatst. In de toekomst zal er ook de mogelijkheid zijn om via de app in te schrijven voor de oudergesprekken. Veel ouders hebben zich al aangemeld, bij een aantal ouders is het nog niet gelukt. Mede om die reden zullen wij de nieuwswijzer nog korte tijd op de website plaatsen.


Nieuwswijzer 30 augustus 2018

De eerste schoolweek zit er alweer bijna op en ik hoop van harte dat iedereen een goede vakantie achter de rug heeft. Zeker in de eerste week is het weer een beetje wennen om in het schoolritme te komen. Het was fijn om deze week kennis te maken met de kinderen en al enkele ouders te ontmoeten. Ik ben drie-en-een-halve dag werkzaam op De Wegwijzer, op maandag tot en met donderdag. De middag dat ik thuis ben is in het begin nog even afhankelijk van de afspraken op school. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, loopt u gerust even bij mij binnen.
Jan Willem Muntendam, locatiedirecteur 

Besteding opbrengst Fancy Fair 

De Fancy Fair van vorig schooljaar was een groot succes! We hebben een mooie opbrengst gerealiseerd, mede dankzij jullie hulp. In de afgelopen teamvergadering is gesproken over de besteding van het geld. Via deze weg willen we jullie informeren wat er met het geld gaat gebeuren. Er wordt een abonnement op Benny Vreden aangeschaft, een leuke manier om muziek de klas in te brengen. Verder worden er voor in alle groepen een aantal leuke leesboeken gekocht en mocht er dan nog geld over zijn, worden er ook nog boeken voor de bibliotheek gekocht. We hopen dat iedereen hier veel plezier van gaat hebben! 

Schoolbibliotheek 

Vanaf maandag 3 september mogen alle kinderen weer een boek uit de schoolbibliotheek lenen. Voor de kleuters is het belangrijk dat ze een tas meenemen om het boek in te doen. We hopen weer op veel leesplezier dit schooljaar!

Lege flessen inleveren voor het goede doel. 

Ik, Linda de moeder van Lorena uit groep 6 en Quinten uit groep 2, heb ook een zoon van 9 met Cerebrale Parase. Cerebrale Parese is een aandoening waarbij kinderen moeite hebben met bewegen. Deze stoornis is ontstaan door een hersenbeschadiging, die voor het eerste levensjaar heeft plaatsgevonden. Cerebrale Parese komt in Nederland bij 1 op de 500 pasgeborenen voor. 
In de maand september ga ik lopen voor dit goede doel. Hier is een hoop geld voor nodig, misschien willen jullie ons helpen door lege flessen in te leveren op school. In de aula staat een krat waar je aan het begin van de dag flessen mag inleveren. Ook mogen jullie sponsoren of kunt u doneren via onderstaande link.   
https://stept.io/c9CbLGf 
 
Alvast bedankt, 
Linda van Hall 

Welkom Juf Fee

Ik ben Fee Driessen en aankomend anderhalf jaar zal ik als stagiair op de Wegwijzer aanwezig zijn. Ik begin in groep 8 en halverwege het jaar zal ik in een andere klas te vinden zijn. Momenteel ben ik student aan de Marnix Academie en heb ik over anderhalf jaar mijn diploma. Hierna hoop ik zo snel mogelijk aan de slag te kunnen als juf! 
Ik heb ontzettend veel zin in het jaar en wellicht kom ik u tegen in de wandelgangen of zelfs in de klas! 
 Juf Fee

Welkom juf Ans 

Beste ouders, 
In groep 3 werkt meester Bas en naast hem werk ik, juf Ans Denecke, op woensdag. 
Afgelopen 1 1/2 jaar was ik op dinsdagochtend vrijwillig op school voor RT, het ondersteunen van leerlingen uit groep 5 en groep 8. Nu kom ik een dagje werken in groep 3. 
Ik heb allerlei taken in het onderwijs gehad: lesgeven aan groepen 3 t/m 8, interne begeleiding, remedial teaching, bovenschools opleidingscoördinator en ik heb veel jaren als directielid gewerkt. 
Ik woon samen met mijn hond Bibi, een Cockel Spaniel. Ook heb ik drie kleinkinderen van 6, 3 en 2. Ik pas regelmatig op bij hen. Graag ga ik naar de eilanden Terschelling en Ameland of naar Limburg. De Alpen of een weekje zon doen mij ook genieten. Ik hoop met Bas een fijne samenwerking te hebben en zeker ook een fijne tijd in de klas met de kinderen. 
Tot ziens! Juf Ans 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NR. 02-07-2018

 

DEZE WEEK

04-07 Verjaardag meester Kees en juf Jerney, groep 8

05-07 Afscheidsavond groep 8

06-07 Uitzwaaien groep 8

 

 

Feest in groep 8

Woensdag 4 juli vieren meester Kees en juf Jerney hun verjaardagen in groep 8. We gaan die dag lekker zwemmen. De kinderen moeten dan dus wel zwemkleding meenemen. Ook moeten de kinderen deze dag op de fiets naar school komen. Voor eten en drinken wordt gezorgd. 

 

 

Praktisch verkeersexamen 

De kinderen van groep 8 hebben de afgelopen weken deelgenomen aan het praktisch verkeersexamen. Iedereen heeft ontzettend goed zijn best gedaan en er is goed geoefend op het fietsen van de route. Inmiddels is iedereen geslaagd! Van harte gefeliciteerd, kanjers. 

 

 

 

Buurtgezinnen.nl

In ieder gezin zit het weleens tegen. Stress, ziekte, relatieproblemen, geldzorgen etc., het kan iedereen overkomen. Soms duurt zo’n periode te lang en stapelen problemen zich op. Voor die gezinnen is er een nieuw initiatief gestart in onze gemeente: Buurtgezinnen.nl.

Buurtgezinnen.nl zoekt voor overbelaste gezinnen een steungezin. Dit steungezin helpt en biedt steun. Zo kunnen kinderen veilig en gezond opgroeien in hun eigen gezin. Wilt u steungezin zijn of kunt u juist steun gebruiken? Lees de folder in de bijlage of kijk op www.buurtgezinnen.nl. Samen maken we het verschil!

Aanmelden kan via: www.buurtgezinnen.nl/woerden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator in gemeente Woerden: (06-48154190) of kijk op de Facebookpagina: Buurtgezinnen.nl in Woerden.

Dit initiatief ondersteunen wij ( de Wegwijzer) graag. Bij de ingangen van de scholen hangen posters met extra informatie.

 

 

Dag groep 8 

Deze week is de laatste schoolweek voor de kinderen van groep 8. Er zijn verschillende activiteiten gepland rond het afscheid van deze kinderen. 

- Dinsdagavond 03-07: musical, open voor iedereen. Aanvang: 19.30 uur;

- Donderdagochtend 05-07: musical voor de kinderen van groep 1 t/m 7;

- Donderdagavond 05-07: afscheidsavond. De deuren gaan deze avond open om 19.15 uur. Om 19.30 uur starten we met de musical. Na de musical is een kleine pauze. Hierna start het tweede gedeelte van de avond, waarin wij afscheid nemen van de kinderen;

- Vrijdagmiddag 06-07: uitzwaaien. Dit jaar zullen we rond 14.00 uur buiten voor groep 6,7 en 8 verzamelen om de kinderen van groep 8 uit te zwaaien. Het is van belang dat de kinderen van groep 8 deze dag op de fiets naar school komen.

 

We bedanken de ouders van de kinderen van groep 8: voor het vertrouwen en de medewerking om van de Wegwijzer een fijne en leerzame periode te maken. We hopen dat de kinderen hun eigen talenten hebben ontdekt, weten wat ze willen en kunnen, hun mogelijkheden verder uitdiepen, hun grenzen kunnen aangeven en zich weerbaar kunnen opstellen. Met alle kennis en vaardigheden zijn ze klaar voor de grote stap naar het voortgezet onderwijs! Jongens en meisjes van groep 8: Heel veel succes! We gaan jullie missen!

 

 

Techniekweek

Afgelopen week hebben we op school een super leuke techniekweek gehad. Als eerste opende meneer van Kan de week door een hele interessante presentatie te geven over hoe van melk, melkpoeder wordt geproduceerd. Vervolgens hebben alle groepen ontzettend veel leuke activiteiten ondernomen in de dagen erna. Zo zijn er groepen op excursie geweest naar een autogarage, naar het zwembad, naar de Kalsbeek, waar de kinderen in de keuken mochten meekijken, naar het Futura college en naar de werkplaats van Van der Peet in Nieuwkoop.

 

De kleutergroepen zijn iedere dag gestart met constructiemateriaal. Groep 7 heeft een les gehad over stroomkringen en zelfs met de hele klas één grote stroomkring gemaakt. Verder zijn alle groepen heel druk geweest met de techniektorens. Ook heeft de vader van Florian een presentatie gegeven over architectuur, meneer Wim over de productie van auto’s, opa Jan heeft over de fiets verteld en de kinderen van de plusgroep hebben spreekbeurten gegeven.

Groep 7 en 8 hadden helemaal geluk, want donderdag stond voor hen de OTIB techniekstand  in de aula klaar met verschillende werkbanken en activiteiten: programmeren, buizen zagen, solderen, het kon allemaal.

Als afsluiting van de week hadden de groepen 5 t/m 8 een techniekles in de gymzaal van de kleuters. Daarin werd de samenhang van techniek om je heen en de techniek van Aikido uitgelegd. De kinderen mochten zelf ook een paar Aikidotechnieken uitproberen.

We hebben deze week genoten en heel veel geleerd. Bij deze ook een kleine sfeer impressie door middel van wat foto’s. En natuurlijk willen we iedereen die ideeën heeft aangedragen en heeft geholpen tijdens deze week ontzettend bedanken. Zonder jullie hadden we deze week niet kunnen organiseren!

    

 

 

Uitnodiging

 
   

 

 

 

Hierbij nodigen wij alle ouders uit om op

 

 maandag 9 juli 2018

13.00-14.00 uur

 

 

te komen kijken naar de slotviering.

De slotviering vindt plaats op het groep 3/4 plein.

 

Samen kunnen we dan de zomervakantie inluiden.


U komt toch ook?!

 

 


Wij hebben er al zin in!

Het team

 

 

P.S. De slotviering staat ook in het teken van het afscheid van juf Joos. Na de slotviering is er de mogelijkheid om juf Joos gedag te zeggen.

 
   

 

 

 

Nr. 25-06-2018

DEZE WEEK

25-06 Studiemiddag: 12.30uur vrij

27-06 Bezoek Kalsbeek College, groep 6

28-06 Verjaardag juf Rianne, groep 6

29-06 Verjaardag juf Wendy en juf Lucinda, groep 4

29-06 Bezoek werkplaats Van der Peet, groep 3

29-06 Rapport groep 7 en 8

 

Herinnering: vandaag studiemiddag

Vandaag (maandag 25 juni) is de laatste studiemiddag van het huidige schooljaar. De leerkrachten gaan deze middag met elkaar in gesprek over de meest recente toetsresultaten. Ook zullen de groepen overgedragen worden aan de nieuwe leerkracht(en). Daarnaast wordt gesproken over allerlei praktische zaken voor volgend schooljaar. De kinderen zijn vandaag om 12.30 uur vrij. 

Bezoek werkplaats Van der Peet in Nieuwkoop

Vrijdag 29 juni van 11:30 tot 14:00 gaat groep 3 op bezoek bij de werkplaats van 'Van der Peet' in Nieuwkoop. In het kader van de techniekweek zullen wij daar een rondleiding krijgen. H.W. van der Peet & Zn. verkoopt en produceert carrosserieën en trailers voor hoofdzakelijk losgestorte producten. Ter voorbereiding op het bezoek zullen wij alvast wat filmpjes in de klas kijken. Zo weten wij wat een carrosseriebouwer voor werk doet en wat een Kipper, een Bandlegger en een Walkingfloor oplegger zijn. Wij hebben er al heel veel zin in.

 

 

Bezoek groep 6 op het Kalsbeek College

Woensdag 27 juni gaat groep 6 op bezoek bij het Kalsbeek College Bredius in het technieklokaal, dit in het kader van de techniekweek. We zijn welkom van 11.30uur tot 12.30uur. We zijn dus iets later terug op school dan normaal. We gaan hier fietsend heen, dus het is belangrijk dat alle kinderen op de fiets naar school komen.

We hebben er zin in en hopen op een leerzaam bezoek! 

 

 

Rapport groep 7 en 8

Vrijdag 29 juni krijgen de kinderen van groep 7 en 8 hun rapport mee naar huis. Zij krijgen de rapporten eerder dan de andere kinderen. Groep 8 mag een weekje eerder gaan genieten van een welverdiende vakantie. De kinderen van groep 7 krijgen het rapport eerder in verband met het voorlopig adviesgesprek. 

 

 

Gebruik agenda in groep 6

Beste toekomstige ouders van groep 6. Volgend schooljaar hebben de kinderen voor het eerst een agenda nodig. Zou u eraan willen denken om deze aan te schaffen voor komend schooljaar? Mocht uw kind er al één hebben, dan kunnen ze de agenda ook alvast inleveren bij juf 

Rianne. Alvast bedankt!

 

The Battle in groep 8

Wie weet het meest van veteranen op missie? Wie is de veteraan? Waarom doen ze dit?

Wat zagen ze? Twee jonge BN 'ers zoeken de antwoorden. Ze kruipen in de huid van drie veteranen. Dat doen ze in The Battle; een meeslepend spel met film en live muziek. En onze school doet mee. Op initiatief van de Wegwijzer wordt er voor onze groep acht kinderen een multimedia voorstelling naar Woerden gehaald. Inmiddels is dit uitgegroeid tot een groot project waarin de kinderen van de Molenwiek, de Regenboog, de Notenbalk uit Harmelen en de brugklassen van Minkema Stein aan meedoen. Dankzij de welwillende medewerking van onze collega's van de Minkema, die een groot deel van de organisatie op zich genomen hebben, zal de voorstelling op dinsdag 3 juli in hun sporthal plaats vinden. Het gaat om een gefilmd spel met drie acteurs, die bij de kinderen bekend zijn van tv, ondersteund door een heus orkest namelijk de Regimentsfanfare "Garde Grenadiers en Jagers" van de Landmacht.

De kinderen maken ook kennis met drie heuse veteranen: Manja Blok, die als vrouwelijke F16 piloot in Bosnië heeft gewerkt, Ahmad Azizi die als Afghaanse vluchteling in Nederland terechtkwam en later weer als marechaussee werd ingezet in zijn geboorteland. En Jaaike Brandsma die tijdens een patrouille in Derah Wood gewond raakte. Het wordt vast een gaaf spektakel.

WE GAAN OP DINSDAG 3 JULI OP DE FIETS NAAR DE MINKEMA.

DUS ? JUIST: FIETS MEENEMEN.

 

 

De vakantiebieb

Je vakantie wordt nog leuker met de Vakantiebieb. Het gaat hier 

om een app, die je kunt downloaden. In de app vind je meer dan 

30 e-books die je twee manden mag lenen. Ook als je geen lid bent 

van de bibliotheek. Je lesst de e-books eenvoudig op je tablet of 

smartphone. Op www.vakantiebieb.nl lees je wat je moet doen.

 De kinderen krijgen vandaag een deurhanger mee, waar de informatie 

nog een keertje op staat.

 

Verjaardag juffen groep 4

Vrijdag 29 juni vieren juf Wendy en juf Lucinda hun verjaardag in groep 4. 

De kinderen hoeven die dag geen eten en drinken mee te nemen. De gymles vervalt die dag. Het is wel handig als de kinderen kleding aantrekken die nat mogen worden en een handdoek bij zich hebben. We hopen er een gezellige en feestelijke dag van te maken met elkaar!

 

Verjaardag  juf Rianne in groep 6

Donderdag 28 juni viert  juf Rianne haar verjaardag in groep 6. Ook neemt juf Michelle afscheid omdat het haar laatste stagedag is. Voor eten en drinken in de ochtend wordt gezorgd. We hopen er een gezellige en feestelijke dag van te maken met elkaar!

 

Verjaardag juf Joos en juf Marloes 

Woensdag 11 juli vieren juf Joos en juf Marloes hun verjaardagen! We gaan allerlei leuke activiteiten doen ik het wijkpark Molenvliet. Het zou handig zijn als de kinderen op de fiets komen! De kinderen hoeven deze dag geen eten en drinken mee te nemen!

 

Van de MR

Deze maand heeft de MR voor de laatste keer dit schooljaar vergaderd. We hebben afscheid genomen van 2 MR-leden namelijk Paul Senden en Jeroen van der Rijt.

Er hebben zich 2 nieuwe kandidaten gemeld. Monique de Wilde, zij is de moeder van Kai van Hulten uit groep 1-2 Rood. En Giel van der Wijden, hij is de vader van Stan van der Wijden eveneens uit groep 1-2 Rood en na de zomervakantie groep 3. 

In het komende schooljaar ontvangt u via de Nieuwswijzer de agenda van de MR-vergaderingen. We hopen u zo op de hoogte te houden van wat er in de MR gebeurt.

 

Nieuwe MR-leden stellen zich voor

 

Mijn naam is Monique de Wilde en ik woon met mijn vriend Tim en zoontje Kai sinds december (weer) in Woerden. We hebben meer dan 10 jaar in Utrecht gewoond, maar onze 'roots' liggen in Woerden. Kai is 4 jaar en zit sinds oktober op de Wegwijzer. Vanaf het moment dat we zeker wisten dat we zouden verhuizen, hebben we besloten Kai al in Woerden naar school te laten gaan. Hij heeft het erg naar zijn zin. Ik vind het erg belangrijk betrokken te zijn bij de school en ik vind dat als je inspraak wilt hebben, je daar op deze manier een bijdrage aan kunt leveren. Ik werk bij Roche, een farmaceutisch bedrijf, en daar lever ik een bijdrage aan corporate communicatie en market access. Ik heb erg veel zin de MR te ondersteunen en hoop dat ik een waardevolle bijdrage kan leveren! 

 

Monique

 

Hallo,

 

Mijn naam is Giel van der Wijden en ik ben de vader van Stan uit groep 1/2 rood. Volgend schooljaar ga ik deelnemen aan de MR en ga daar proberen mijn steentje bij te dragen aan het goed blijven functioneren van de school. Ik ben 33 jaar en getrouwd met Danielle. Sinds 2 jaar ben ik freelance software ontwikkelaar voor embedded systemen. Ik ben graag op de hoogte van wat er speelt en wil ook graag blijven bijdragen aan de toekomst van de school. Dankzij mijn beroep weet ik redelijk wat er speelt in de techniek en ik verwacht dat scholen op dit vlak de komende tijd flink wat uitdagingen/keuzes gaan krijgen. Hopelijk kan ik met mijn achtergrond bijdragen aan verstandige keuzes op dit vlak.  Daarnaast vind ik het belangrijk dat de school een plek is waar iedereen zich thuis voelt en waar eigen initiatief ondersteund wordt. Hierbij is het belangrijk dat die kansen geboden worden in een veilige omgeving met ruimte om buiten de gebaande wegen te denken. Mochten er zaken zijn waar je verbeteringen ziet of het niet eens bent met de weg die de school op gaat. Geef het aan mij en de andere MR-leden door, zodat wij uw mening met de MR kunnen vertegenwoordigen. 

Dank voor jullie vertrouwen,

Giel van der Wijden. 

NR. 37, 18-06-2018

 

DEZE WEEK

19-06 Jaarvergadering OV

21-06 Kasteelbezoek groep 5

 

Studiemiddag

Maandag 25 juni is de laatste studiemiddag van het huidige schooljaar. De leerkrachten gaan deze middag met elkaar in gesprek over de meest recente toetsresultaten. Ook zullen de groepen overgedragen worden aan de nieuwe leerkracht(en). Daarnaast wordt gesproken over allerlei praktische zaken voor volgend schooljaar. De kinderen zijn deze dag om 12.30 uur vrij. U hoeft deze dag dus ook geen lunchpakket mee te geven, de kinderen eten thuis.

 

 

Kasteelbezoek groep 5

Op donderdag 21 juni krijgt groep 5 een rondleiding van 

9:00uur tot 10:00uur in Woerdens’ meest imposante 

monument, namelijk ‘Het Kasteel’. De kinderen leren zo 

de verhalen over het middeleeuwse Woerden. Afhankelijk 

van het weer bezoeken we de Ridderzaal, de catacomben 

en wellicht enkele andere binnen- en buitenruimten. 

Dit kasteelbezoek wordt georganiseerd door de KUVO. 

We gaan lopend naar het kasteel en zullen gelijk om 

8:30uur vertrekken, er is gezorgd voor voldoende begeleiding. 

We hopen op een leuk en leerzaam kasteelbezoek!

 

MAKEY MAKEY in groep 7

Op maandag 25 juni aanstaande komt de vader van oud leerlingen Arend-Jan en Evelyn in groep 7 een workshop geven over  Makey Makey.

Dit is een apparaatje dat – aangesloten op de computer – ervoor zorgt dat verschillende voorwerpen een toets (key) worden, waarmee je de computer ook echt kunt bedienen: make a key! Er kan bijvoorbeeld een toetsenbord van bananen (!) gemaakt worden, zodat je een digitale piano kunt bespelen met bananen. Ieder voorwerp kan een "key" worden, mits het stroom geleidt. Wat is geleiding van stroom? En welke materialen geleiden stroom? Dat gaan de kinderen onderzoeken en VOORAL zelf uitproberen.

 

Techniekweek van 25 – 29 juni 2018

Vanaf maandag 25 juni starten we met de Techniekweek op school.

We openen deze week met een presentatie door Theo Kan (opa van Raoul en Julian).

Vervolgens gaan alle klassen extra aan de slag met techniek, dit kan een bezoek zijn aan een technisch bedrijf, een presentatie van een technisch beroep of werken met de techniektorens.

Jan van Herk (opa van Sam) gaat met de kinderen van de plusklas 3 spreekbeurten voorbereiden die aan groep 3 en 4 verteld gaan worden. Ook gaat opa Jan iets vertellen aan de kleuters over een fiets. Wat zit er allemaal aan en waarvoor? 

Maar wat is er nou toch met de bel gebeurt? 

Op donderdag zal er een techniekstand zijn voor de groepen 7 en 8 met allerlei activiteiten. Ook zullen de groepen 7 en 8 van de Molenwiek en de Franciscus de stand komen bezoeken.

We zijn voor deze dag nog steeds op zoek naar 4 begeleiders die willen helpen!! 

U kunt zich opgeven bij juf Marloes () en juf Rianne (). 

Op vrijdag sluiten we de Techniekweek af met een Aikido (gym) les  voor groep 5 t/m 8, die gekoppeld wordt aan techniek.

We hopen op een leuke en leerzame week en wensen alle klassen veel plezier met alle activiteiten.

 

 

Verjaardag Meester Kees en Juf Rianne in groep 6

Donderdag 28 juni vieren meester Kees en juf Rianne hun verjaardag in groep 6. Ook neemt juf Michelle afscheid omdat het haar laatste stagedag is. Voor eten en drinken in de ochtend wordt gezorgd. We hopen er een gezellige en feestelijke dag van te maken met elkaar!

 

Algemene jaarvergadering OV

Morgenavond, dinsdag 19 juni, is de algemene jaarvergadering van de OV. U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. Hieronder kunt u de agenda voor deze avond zien. 

 

Uitnodiging Algemene Jaarvergadering OV

 

Datum: Dinsdag 19 juni 2018

Tijd: 20.00 uur

 

Agenda:

01. Welkom en opening

02. Jaarverslag van de OV / terugblik op schooljaar 2017-2018

03. Samenstelling OV 2018-2019 Stemming

04. Wijziging Huishoudelijk Regelement

05. Begroting

06. Vaststellen ouderbijdrage

07. Vooruitblik op activiteiten 2018-2019

08. Rondvraag en sluiting

 

 

Bericht vanuit de verkeerscommissie

Het is een tijdje stil geweest vanuit de verkeerscommissie, maar er is wel veel gebeurd op het gebied van verkeer. Zo zijn er fietscontroles uitgevoerd, groep 8 heeft meegedaan aan het theoretisch en praktisch verkeersexamen, het project Streetwise van de ANWB heeft plaatsgevonden en in de klassen wordt met regelmaat aandacht besteed aan het vak ‘verkeer’. 

 

Wat wij als school helaas ook merken, is dat de verkeersregels niet altijd correct worden nageleefd door ouders. Wij willen daarom graag de verkeersregels van school weer onder de aandacht brengen. Wilt u alstublieft letten op onderstaande afspraken? Dit is voor uw eigen met elkaar voor zorgen dat de schoolomgeving een veilige omgeving is voor de kinderen!

 

Halen en brengen kinderen

 

 Het schoolplein is om te lopen en te spelen.

 Fietsen op de fietspaden. 

 Auto’s alleen parkeren op de daarvoor bestemde plekken. Is er rond de school geen beschikbare plek, denk dan ook eens aan de parkeerplaats bij de Lidl. 

 Let er bij het parkeren goed op dat u geen uitritten blokkeert. 

 Parkeer niet te dicht bij een oversteekplaats. Dit zorgt ervoor dat de oversteekplaats overzichtelijk blijft! 

 Let op uw snelheid! Een groot deel rond de school is een 30km-zone.

 Kom op tijd, dit bevordert de veiligheid en voorkomt stress.

 Denk aan de natuur: laat het gras en de struiken met rust en gooi het afval in de afvalbak.

 Om het overzichtelijk te houden vragen wij u bij het ophalen van de kinderen te wachten op het schoolplein in plaats van op de stoep. 

Nr. 11-06-2018

 

DEZE WEEK

12-06 Blindspot groep 8

14-06 Slootjesexcursie groep 6

 

Slootjesexcursie groep 6

Donderdag 14 juni gaat groep 6 van 10.00uur tot 11.15uur op slootjes safari.

Deze excursie vindt plaats bij het NME centrum InBredius.

We zullen hier op de fiets heen gaan, dus het is belangrijk dat alle kinderen op de fiets naar school komen. De kinderen krijgen allerlei opdrachten die ze maken in een werkboek.

Daarbij komen de volgende onderdelen aan bod: informatie over de sloot, waterplanten zoeken, waterdiertjes vangen en waterdiertjes bekijken.

We hopen op een leuke en leerzame excursie!

 

Blindspot

Deze week staat er iets bijzonders op het rooster van groep 8: Blindspot. 

Blindspot is een verkeersproject van de provincie Utrecht. T

ijdens een gastles op dinsdagochtend 12 juni komen docenten het gevaar van de “dode hoek” onder de aandacht brengen van de kinderen van groep 8. 

Dat doen zij in de speelzaal van onze school, met een welkomsfilmpje, een 10 vragen quiz, met modelvoertuigen en met een rap die de kinderen zelf mogen maken. 

Het belooft in ieder geval een leuke ochtend te worden, die vast ook leerzaam is!

 

Hallo Jongens en Meisjes

Heb je zin om eens een keer voor misdienaar te spelen?  

Of een toneelstukje op te voeren in de kerk?

Of lekker bellen te blazen?

Of gewoon lekker te chillen in gebakken lucht?

 

Kom dan op zondag 8 Juli om 9:30 naar de Bonaventurakerk 

naar de feestelijke gezinsviering waarmee we het schooljaar afsluiten en de vakantie inluiden.

 

We gaan het hebben over: 

 

‘Gebakken Lucht’

ofwel

‘Eerst zien dan geloven’

 

Tot ziens op zondag 8 juli in de Bonaventurakerk! 

 

NR. 35 04-06-2018

 

DEZE WEEK

07-06 Bezoek milieustraat groep 6

 

Aanwezigheid juf Aicha

Juf Aicha zal de komende weken in groep 3 aanwezig zijn in plaats van bij de kleutergroepen. 

Haar schema voor de komende weken is als volgt:

week 22 t/m 23: maandag en donderdag van 13-14.30 uur 

week 24 t/m 25: maandag en donderdag van 13-14.30 uur, vrijdag van 13-14.00 uur 

 

 

Bezoek Milieustraat groep 6

Donderdag 7 juni gaat groep 6 om 9.00uur op bezoek bij de Milieustraat. De kinderen krijgen hier een rondleiding en allerlei informatie over de Milieustraat. 

We hopen op een leuk en leerzaam bezoek!

 

Komt u de Oudervereniging versterken?

Op dit moment hebben wij in de oudervereniging vacatures voor algemeen OV-lid.

Wij zoeken ouders/verzorgers die het leuk vinden om in de OV, diverse activiteiten, o.a.: Sinterklaasfeest, kerstfeest, carnaval, willen organiseren voor de kinderen gedurende het schooljaar. Bent u die ouder of verzorger, geef u dan op voor 11 juni a.s. U kunt uw aanmelding mailen naar

Na aanmelding zal de voorzitter van de oudervereniging contact met u opnemen.

 

Bij meerdere aanmeldingen zullen tijdens de jaarvergadering van d.d. 19 juni 2018 verkiezingen gehouden worden. Voor eventuele vragen kunt u ons ook mailen op bovenstaand mailadres. We zien uw aanmelding graag tegemoet.

 

LOS groep 7 en 8

We zijn met groep 7 en 8 vorige week begonnen met een nieuw thema van LOS. Dit keer gaat het om het geschiedenisthema 'Pruiken en revoluties'. De kinderen gaan tijdens dit thema op zoek naar antwoorden op vijf belangrijke vragen, die ze later als toets gaan leren. Ook mogen ze aan de slag met leuke werkkaarten rondom dit thema. Ze zijn enthousiast van start gegaan! 

 

 

Toestemmingsformulieren i.v.m. privacywet

Enige tijd geleden heeft u van de meerscholendirecteur Anneke van der Waal een mail ontvangen over de privacywetgeving. Via een formulier is onder andere uw toestemming gevraagd voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter. Wij hebben gemerkt dat er nog maar weinig van deze formulieren zijn ingeleverd. Het is voor ons niet duidelijk of dat komt doordat u geen toestemming geeft of dat u nog geen tijd heeft gehad om het formulier in te vullen. Wij hebben om die reden afgelopen vrijdag geprinte toestemmingsformulieren aan de kinderen meegegeven. Wilt u er aan denken om deze formulieren weer in te leveren bij de groepsleerkracht van u kind(eren)? Ook als u geen toestemming geeft, willen wij de formulieren graag retour. 

 

NR. 28-05-2018

DEZE WEEK

30-05 Kleuterfeest groep 1-2

 

Dagelijkse schoolleiding

Nu juf José heerlijk van haar pensioen geniet hebben we op de Wegwijzer tot de zomervakantie geen locatie directeur.

Samen met het team zijn de dagelijkse taken zo goed als mogelijk verdeeld.

Ik heb elke middag even contact met het team om te horen hoe het gaat en ik zal ook wat meer tijd op de Wegwijzer doorbrengen.

Voor heel dringende zaken ben ik telefonisch bereikbaar op 06-51813137.

Ik weet zeker dat we zo met elkaar dit schooljaar goed kunnen afmaken!

Anneke vd Waal

 

 

Winnaar stempelkaart Fancy Fair

Sara Blauwhoff uit groep 1-2 blauw heeft de prijs gewonnen voor haar volle 

stempelkaart op de Fancy Fair! Zij mag een gratis ijsje halen bij Torino. 

Gefeliciteerd, Sara en eet smakelijk alvast!

 

Kleuterfeest 

Woensdag 30 mei is het feest in de groepen 1-2. De kinderen van groep 1-2 blauw vieren de verjaardag van juf Ria. De kinderen van groep 1-2 rood vieren de verjaardag van juf Cindy en juf Simone. Alle kinderen mogen die dag verkleed/feestelijk naar school komen. Ook zorgen de juffen voor wat lekkers, de kinderen hoeven deze dag geen eten/drinken mee naar school te nemen. 

 

Bereikbaarheid van de school

Helaas hebben enkele ouders vorige week moeten ervaren, dat de school telefonisch niet goed bereikbaar was. Daar zijn twee redenen voor aan te voeren:

Enerzijds kwamen we er pas laat achter, dat de telefoon in de kamer van de interne begeleiders kapot is. Daarnaast ontdekken we hoe erg we erop vertrouwden, dat juf José de telefoon wel op zou nemen.

We zijn er nu inmiddels weer meer van bewust om de telefoon op tijd op te nemen en wijzen u er graag op, dat het voor ons nog fijner is om via de mail te melden dat uw dochter of zoon ziek is. In ernstige gevallen kunt u ook de directeur van de school, mevrouw Anneke van der Waal op haar mobiele nummer bellen: 06 51813137

 

 

MR

De MR van De Wegwijzer wil graag dat er een grotere betrokkenheid is bij de MR. Daarom sturen we voortaan de agenda van de vergadering als bijlage mee met de Nieuwswijzer. De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar. Bezoekers hebben echter geen stemrecht.

 

 

24 uur van Woerden

Afgelopen vrijdag en zaterdag vond de vierde editie plaats van De 24 uur van Woerden. De Wegwijzer heeft ook meegelopen als team. Wij willen alle mensen die mee hebben gelopen, aangemoedigd hebben of op een andere manier betrokken zijn geweest, ontzettend bedanken! Het was een mooi en indrukwekkend evenement waar we met trots op terug kunnen kijken. Bedankt!

NR. 22-05-2018

DEZE WEEK

23-05 Regiofinale schoolvoetbaltoernooi

25-05 Kijkuurtje 

25-05 KUVO groep 8

 

Met heel veel fijne herinneringen heb ik afscheid genomen van De Wegwijzer.

Wat ben ik in het zonnetje gezet en ongelooflijk verwend. Vanaf het moment dat ik de definitieve beslissing om te stoppen met mijn werk had genomen, was het voor mij duidelijk: Ik wilde er door de achterdeur uit.

Gelukkig hebben mijn collega`s, ouders en kinderen hier een stokje voor gestoken.

Ik kijk terug op een bijzonder warm afscheid waaronder een top avond met mijn collega`s, een surprise etentje van hele lieve ouders, een fantastische dansshow  en een hele gezellige fancy fair! Ik had het  voor geen goud  willen missen. Het geeft een warm en dankbaar gevoel om zo afscheid van je werk te mogen en te kunnen nemen. Super bedankt!

 

Dank je wel collega’s voor jullie collegialiteit, betrokkenheid en fijne samenwerking. Door jullie enthousiasme, passie en grote inzet zorgen jullie ervoor dat alle kinderen de kans krijgen, op deze prachtige school, tot de juiste ontwikkeling te komen. Mede dankzij jullie heb ik mijn werk altijd met plezier kunnen uitvoeren.

 

Dank je wel ouders, verzorgers, opa’s en oma’s en iedereen die De Wegwijzer een warm hart toedraagt. Velen hebben zich voor de kinderen ingezet en de school een helpende hand geboden. Bedankt leden van de MR voor het volgen van de schoolontwikkelingen en de adviezen. Bedankt leden van de oudervereniging voor het al jarenlang heel veel tijd en energie steken in het organiseren van leuke activiteiten voor de kinderen.

 

Natuurlijk wil ik ook alle kinderen bedanken voor de ontzettend fijne tijd die ik mede door hen op De Wegwijzer heb gehad. Wat heb ik van hen genoten!! Ik zal met veel plezier terugdenken aan alle gezichtjes en de verhalen erachter. Lieve kinderen, maak iets moois van jullie leven. Ben en blijf trots op alles wat je kunt en doet. En bovenal blijf genieten en proberen, want leren en ontwikkelen doe je alleen maar door de weg te gaan die voor je ligt. Wees gelukkig! Ik weet zeker dat jullie allemaal de talenten hebben die dit mogelijk maken!

 

Nu is het tijd om achter te laten waar ik jarenlang heb gewerkt. Ik doe het met een gerust hart.

Allen bedankt voor de boeiende contacten en het vertrouwen.

Het is goed en fijn geweest om met jullie samen te mogen werken. Ik hoop van harte dat het jullie en alle kinderen goed mag gaan!

 

Héél graag tot ziens, sometime, somewhere!

Lieve groet, José de Jong

 

Fancy Fair

Wat was het een feest afgelopen vrijdag tijdens de Fancy Fair! Er was een grote opkomst van ouders, opa’s en oma’s, broertjes en zusjes en ook buurtbewoners kwamen even kijken. De afscheidsreceptie van juf Jose werd ook druk bezocht. De opbrengst van de Fancy fair gaat gedeeltelijk naar de 24 uur van Woerden. Het andere deel gaat naar het juf Jose fonds. Van dit geld worden materialen aangeschaft voor de school. Zodra we weten waar we het geld aan gaan besteden, laten we dit u weten.

We willen iedereen bedanken, zonder jullie was het niet zo’n geweldig feest geweest. Ook de ouders die hebben geholpen met opbouwen, lekkere dingen maken, verkopen, schminken, vlechten, nagels lakken, de spelletjes en ga zo maar door. Top dat jullie erbij waren!

 

Komt u de Oudervereniging versterken?

Beste ouders/verzorgers

De Oudervereniging (OV) van de Wegwijzer bestaat uit actieve ouders die het leuk en belangrijk vinden om zich samen met andere ouders in te zetten om voor “onze kinderen” activiteiten zoals bijvoorbeeld de Sinterklaas, Kerstmis, carnaval, en schoolreisje te organiseren.

Onderstaande ouders nemen, na jarenlang tomeloze inzet voor de kinderen van De Wegwijzer, afscheid van de oudervereniging en zijn niet herkiesbaar:

Milou van Vliet (voorzitter) en Jolanda van den Dool (secretaris) Beide functies komen beschikbaar.

Wij zoeken enthousiaste ouders om de ontstane vacatures te vervullen!

De OV vergadert ongeveer 5 keer per jaar. In deze vergadering worden de financiën, vragen van ouders en vragen van/mededelingen vanuit de directie behandeld. Daarnaast wordt de voortgang van de activiteiten (zoals bv. schoolreisje) besproken en waar nodig advies gevraagd en tips uitgewisseld.

Indien u interesse heeft om de OV te komen versterken, verzoeken wij u zich vóór 12 juni 2018 op te geven als kandidaat door middel van een mailtje naar

Bij meerdere aanmeldingen zullen tijdens de jaarvergadering van d.d. 19 juni 2018 verkiezingen gehouden worden.

De jaarvergadering van de OV is openbaar. Voor ouders dé gelegenheid om te luisteren naar elkaar én mee te praten! Daarnaast nemen we tijdens de jaarvergadering afscheid van vertrekkende leden en verwelkomen graag nieuwe leden.

Indien u nog vragen heeft, aarzel dan niet contact op te nemen met ondergetekenden,

 

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van de Oudervereniging.

Milou van Vliet (voorzitter)

Jolanda van den Dool (secretaris)

 

Ouders gezocht

In week 25 t/m 29 juni 2018 vindt er op school een techniekweek plaats.

De hele week zal in het teken staan van Wetenschap en Technologie.

Welke ouder wil iets komen vertellen op school over zijn/haar (technische) beroep in 

de onderbouw, middenbouw of bovenbouw op dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag?

Het kan zowel in de ochtend als in de middag.

We zouden dat zeer op prijs stellen.

U kunt zich aanmelden bij  

 

KUVO-voorstelling groep 8

Aanstaande vrijdag gaat groep 8 naar een voorstelling van de KUVO, Toen mijn vader een struik werd. De voorstelling vindt plaats onder schooltijd.  

 

Vrijdag 25 mei kijkuurtje 08.30-09.30 uur

Wij starten onze “kijkuurtjes” met een inloopmoment van een kwartiertje, gecombineerd met de mogelijkheid tot het bekijken van werk van de kinderen. De kijkuurtjes staan op 5 verschillende dagen gepland zodat zoveel mogelijk ouders de gelegenheid krijgen een keertje te komen kijken. Wat kunt u tijdens het kijkuurtje van vrijdag 25 mei a.s. verwachten? 

 8.30 – 8.45 uur

Groep 1 t/m 8: Inloop en mogelijkheid tot bekijken van werk van de kinderen.

 8.45 – 9.30 uur

Groep 1/2 blauw: Zelfstandig Werken, kring en een werkles

Groep 1/2 rood: Zelfstandig Werken en Engels

Groep 3: Lezen 

Groep 4: Lezen en Rekenen

Groep 5: Rekenen

Groep 6: Nieuwsbegrip

Groep 7: Gym

Groep 8: Computer (om 9.00uur vertrekt groep 8 naar Utrecht voor een KUVO-voorstelling)

 

Kleuterfeest

Woensdag 30 mei is het feest in de groepen 1-2. De kinderen van groep 1-2 blauw vieren de verjaardag van juf Ria. De kinderen van groep 1-2 rood vieren de verjaardag van juf Cindy en juf Simone. Alle kinderen mogen die dag verkleed/feestelijk naar school komen. Ook zorgen de juffen voor wat lekkers, de kinderen hoeven deze dag geen eten/drinken mee naar school te nemen. 

 

Vakantie BIEB !

Deze zomer staan er maar liefst 60 e-books in de VakantieBieb, waarvan meer dan 30 jeugdtitels. De app is te downloaden van 1 juli tot en met 31 augustus en is een zomercadeautje van de Bibliotheek. Een lidmaatschap is niet nodig. Kinderen van 6 tot en met 12 jaar maken bovendien kans op een iPad mini.

Hoe? Door te laten weten wat hun favoriete e-book uit de VakantieBieb is en waarom.

 

Regiofinale schoolvoetbaltoernooi

Aanstaande woensdag doen de meiden uit groep 8 mee aan de regiofinale van het schoolvoetbaltoernooi. De wedstrijden worden gespeeld in Uithoorn. Wij wensen de meiden uit groep 8 enorm veel succes! Wij zijn nu al trots op jullie!

 

Nr. 14-05-2018

DEZE WEEK

14/05-17/05   Jeugdavondvierdaagse
14-05   Groep 8 Praktisch verkeersexamen
16-05   Dansdag
17-05   Groep 7 Atletiek
17-05   Groep 8 Slagbal
18-05   Groep 5 Werpbal
18-05   Groep 6 Korfbal
18-05   ANWB Streetwise
18-05   Fancy Fair. 12.00uur vrij!

Jeugdavondvierdaagse 14 MEI 2018 - 17 MEI 2018

Maandag 14 mei: Snel en Polanen De Boekentuin
Verzamelen 18:15 uur start 18:30 uur
Dinsdag 15 mei: Molenvliet Wijkpark
Verzamelen 18:15 uur start 18:30 uur
Woensdag 16 mei: Schilders kwartier speelveld aan de Vincent van Goghlaan 
Verzamelen 18:15 uur start 18:30 uur
Donderdag 17 mei: Centrum Defilé Exercitieveld  
Verzamelen 19:00 uur start 19:30 uur
Startnummer 26
Op de deuren van de ingangen staan de groepen ingedeeld met de begeleiders.
Iedereen die zich heeft opgegeven, ook als begeleider van de 4 avonden, om mee te lopen, krijgt maandag 14 mei een hesje/T-shirt van school.
Zorg dat uw kind goede wandelschoenen aanheeft!
 

Vervanging zwangerschapsverlof Malou nieuwe schooljaar groep 5 en 6

In de nieuwswijzer dd. 23-04-2018 heeft u gelezen dat wij nog op zoek zijn naar een leerkracht die Malou in het nieuwe schooljaar tot begin oktober (dan is Malou weer terug van haar zwangerschapsverlof), op maandag en dinsdag in groep 5 en op vrijdag in groep 6 vervangt. 
Wendy en Rianne hebben aangeboden fulltime in groep 5 en 6  te willen gaan werken, totdat Malou weer terug is.
We vinden het fijn dat we deze vervanging intern hebben kunnen oplossen, en zijn dan ook super blij met het aanbod van Wendy en Rianne!
Een vertrouwd gezicht voor de groep geeft extra rust!
 

Reminder: Fancy Fair op de Wegwijzer!

Op vrijdag 18 mei van 14:00 uur – 16:30 uur is het Fancy Fair op de Wegwijzer. De kinderen zijn deze dag om 12.00uur vrij.
Aanleiding voor deze Fancy Fair is de 24 uur van Woerden, waar wij als school dit jaar voor de tweede keer aan meedoen. Een deel van de opbrengst gaat dan ook naar de 24 uur van Woerden. Zij besteden dit geld aan het Inloophuis ‘Leven met kanker’ en aan een onderzoek naar nieuwe technieken die hersen(stam)kanker bij kinderen beter behandelbaar moet maken.
Maar er is meer!
Juf José gaat met pensioen. Ter ere van haar richten wij ‘het-juf-José-fonds’  op. Een deel van opbrengst van de Fancy Fair gaat daarheen. Uit “het-juf-José-fonds” wordt materiaal voor de school aangeschaft.
De feestelijke setting van de Fancy Fair is een mooie gelegenheid om afscheid van juf José te nemen. Daar nodigen wij u dan hierbij ook van harte voor uit.

Zin in een feestje? Houd deze datum dan vrij in uw agenda, we hopen u te zien aankomende vrijdag!

Reminder: 24 uur van Woerden!

KBs de Wegwijzer gaat dit  jaar voor de tweede keer meedoen aan de 24 uur van Woerden op  25 en 26 mei. Vorige editie was een groot succes! We willen met leerkrachten, OR, MR, ouders en leerlingen 24 uur gaan lopen in het Stadspark Woerden met als doel geld in te zamelen voor het inloophuis ‘Leven met kanker’ en een onderzoek naar een nieuwe techniek die hersen(stam)kanker bij kinderen beter behandelbaar moet maken (via het KWF). Dit is een onderzoek van Professor en dokter Gertjan Kaspers.
Lijkt het u als ouder leuk om mee te lopen, aarzel dan niet en meld u aan! Meedoen kost €10,-. Dit geld komt direct ten goede aan de doelen en u krijgt er een kaarsenzak voor die langs de route geplaatst zal worden. Voor vragen kunt u een mail sturen naar:                                                                         Voor het verkrijgen en het inleveren van het inschrijfformulier kunt u terecht bij Jerney Schoenmaker (leerkracht groep 8). U kunt het formulier uiteraard ook zelf printen, we voegen hem bij als bijlage aan deze Nieuwswijzer. We hopen op een grote deelname. Hoe meer lopers, hoe meer gezelligheid!


ANWB Streetwise komt deze week op bezoek!!

Ook wij als school voelen ons verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid van uw kind. Daarom hebben wij ANWB Streetwise uitgenodigd om op vrijdag 18 mei 2018 naar onze school te komen.

Streetwise is een praktisch, maar ook leuk, leerzaam en uitdagend verkeersprogramma voor alle leerlingen van de basisschool.  Professionele instructeurs komen een ochtend naar de school en geven verkeerstrainingen op maat. Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals electro- en rijlesauto´s, zebrapaden, verkeerslichten, opblaasbare auto's en een fietsparcours wordt de praktijk zo veel mogelijk nagebootst.
De vier onderdelen zijn:
Voor groep 1 en 2 ‘Toet toet’: Een speelse introductie op gevaarherkenning, herkennen van verkeersgeluiden, veilig oversteken, gebruik van autogordel en autostoeltje.
Voor groep 3 en 4 ‘Blik en klik’: Verdere behandeling van gevaarherkenning, veilig oversteken en de noodzaak van gebruik van de autogordel in een autostoeltje.
Voor groep 7 en 8 ‘Trapvaardig’: Gevaarherkenning, fietsvaardigheden en fietsbeheersing.

De groepen 5 en 6 kunnen door deelname aan de sportactiviteiten helaas niet meedoen met dit project.

Wilt u zien hoe Streetwise in de praktijk gaat? Klik dan op onderstaande link en bekijk het filmpje op de site. http://www.anwb.nl/streetwise
We gaan er samen met de kinderen een leerzame maar vooral gezellige dag van maken!!

Atletiek groep 7

Donderdag 17 mei heeft groep 7 een sportochtend atletiek op de atletiekbaan van Clytoneus.
We gaan gelijk om 8.30 uur op de fiets en zijn rond 11.30 uur weer terug. Het is dus fijn als de kinderen op de fiets komen en sportieve kleding aanhebben.  Uiteraard bent u van harte uitgenodigd om te komen kijken. We gaan er een sportieve ochtend van maken!

Slagbaltoernooi groep 8

Donderdag 17 mei heeft groep 8 het slagbaltoernooi op het terrein van VEP. Wij zullen hier lopend naartoe gaan en vertrekken rond 11.00uur van school. De wedstrijden worden gespeeld tussen 11.30uur en 14.00uur. Het kan zijn dat de kinderen deze dag iets later thuis komen. Wij proberen zo snel mogelijk na het toernooi weer naar school te gaan, maar het kan dus zijn dat ze iets later zijn dan normaal. Denkt u er aan om voldoende drinken mee te geven? Ook de lunch moeten de kinderen deze dag meenemen naar het veld. Tussen de wedstrijden door hebben zij tijd om te lunchen. Uiteraard bent u van harte welkom om de kinderen aan te moedigen!

Werpbaltoernooi groep 5

Vrijdag 18 mei heeft groep 5 het werpbaltoernooi op het terrein van Vep.
Het toernooi vindt plaats van 9.00uur tot 11.30uur.
Wij zullen hier lopend heen gaan en vertrekken direct om 8.30uur.
De kinderen zijn die dag om 12.00uur uit, dus zullen thuis lunchen.
Denkt u er wel aan om voldoende drinken mee te geven en iets te eten voor in de ochtend?
We hopen op een leuk en sportief toernooi.
Uiteraard bent u van harte welkom om de kinderen te komen aanmoedigen, we hebben er zin in!

Korfbaltoernooi groep 6

Vrijdag 18 mei heeft groep 6 korfbaltoernooi op het terrein van Reflex.
Het toernooi vindt plaats van 9.00uur tot 11.30uur.
Wij zullen hier lopend heen gaan en vertrekken direct om 8.30uur.
De kinderen zijn die dag om 12.00uur uit, dus zullen thuis lunchen.
Denkt u er wel aan om voldoende drinken mee te geven en iets te eten voor in de ochtend?
We hopen op een leuk en sportief toernooi.
Uiteraard bent u van harte welkom om de kinderen te komen aanmoedigen, we hebben er zin in!

Afscheid juf José

Zoals u al eerder via de mail heeft kunnen lezen, nemen we op woensdag 16 mei met de kinderen van De Wegwijzer afscheid van juf José. We doen dit met een dansdag die georganiseerd wordt door de Kuvo en Dansschool Delicious. Gedurende de ochtend worden er verschillende dansworkshops gegeven en aan het eind van de ochtend worden deze dansen door de kinderen gepresenteerd in een eindshow. De workshops die gegeven worden zijn: voor de groepen 1,2 en 3: jazzdans, voor de groepen 4,5 en 6: Hip Hop en voor de groepen 7 en 8: Breakdance. Elke dans heeft zijn eigen kleur; jazzdans geel, HipHop rood en Breakdance blauw. Het is de bedoeling dat de kinderen zoveel mogelijk in deze kleur gekleed gaan. Dus de groepen 1,2 en 3 in het geel, de groepen 4,5 en 6 in het rood en de groepen 7 en 8 in het blauw. 
Juf José wordt 's morgens om 8.40 uur feestelijk onthaald en zal gedurende de dag de eregast zijn. De eindshow is dan ook voor haar. We nodigen u als ouders uit om ook bij deze eindshow aanwezig te zijn. Deze show begint om 12.15 uur, bij goed weer buiten anders in de gymzaal aan de Essenlaan.
Zoals u al hebt kunnen lezen begint deze eindshow om 12.15 uur. Dat betekent dus dat de kinderen deze dag later uit zijn. We denken dat het tussen 12.45 u en 13.00 uur afgelopen is. Houdt u hier rekening mee? Alvast hartelijk bedankt.
Na afloop van de eindshow kunt u juf José nog even gedag zeggen.
De kinderen lunchen gewoon thuis maar omdat het een lange ochtend is, vragen we u om de kinderen toch een boterhammetje mee te geven. Dit kunnen ze dan eventueel op eten om de ergste honger te stillen.
 

 

Groep 1-2 Blauw en groep 1-2 Rood Thema Circus

Vanaf vandaag, maandag 14 mei werken we in de kleutergroepen rondom het thema "Het Circus". Een dankbaar onderwerp met veel mogelijkheden. Maar ook met veel attributen. Daarom vragen we of u thuis nog spullen heeft die met het circus te maken hebben en die we mogen lenen op school. Als u iets heeft wat we mogen lenen, dan kunt u dit bij juf Ria afgeven. Zij zorgt ervoor dat verdeeld wordt in beide groepen. We denken dan aan: kleding van diverse circusartiesten en allerlei attributen waar in het circus mee wordt gewerkt. 
Vergeet u niet een naam op de spullen te zetten?
Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking.

Zaterdag 26 mei 2018 hardloopwedstrijd op de nieuw aangelegde Zuidelijke randweg Woerden.

Roelofs is in september 2017 in opdracht van de provincie Utrecht gestart met de aanleg van deze nieuwe Zuidelijke randweg tussen Woerden en Nieuwerbrug aan den Rijn. Vanaf 1 juni 2018 wordt deze weg opengesteld voor het verkeer.  Maar voordat de weg opengesteld wordt bieden wij de omgeving een unieke en eenmalige kans om de nieuwe N420 als parcours te gebruiken voor een hardloopwedstrijd.
 
Voor deelnemers van 4 tot 12 jaar wordt er een kidsrun gehouden over een lengte van 1 km, voor de volwassenen is er een keuze tussen 5 km of 8 km.
De start en finish zal zijn nabij de rotonde Wulverhorstbaan in Woerden. Er wordt gelopen richting de rotonde aan de Molendijk in Nieuwerbrug aan den Rijn waar het keerpunt voor de 8 km loop is gesitueerd.
 
Programma zaterdag 26 mei 2018
Het programma is als volgt vast gesteld:
10.30 uur openingshandeling Zuidelijke randweg met vertegenwoordigers van de provincie Utrecht, gemeente Bodegraven-Reeuwijk en gemeente Woerden.
10.50 uur warming-up sessie voor kids
11.00 uur start kidsrun 1 km
11.15 uur prijsuitreiking Kids in categorie 4-6, 7-9 en 10-12 jaar
11.30 uur start 8 km run
11.40 uur start 5 km run
13.00 uur einde programma
 
Deelname is gratis, inschrijven kan via www.roelofsgroep.nl/bravorun. Hier is ook meer informatie te vinden over de hardloopwedstrijd die is georganiseerd in samenwerking met RunnersClub Woerden. Inschrijving gaat op volgorde van aanmelding. Hoe eerder je inschrijft, hoe groter de kans op deelname.
Het aantal deelnemers per run is gelimiteerd op ca. 150.
 
Met dit feestelijk evenement sluiten wij de uitvoeringsperiode af en zal de weg vanaf 1 juni voor al het verkeer opengesteld worden.
Met vriendelijke groet,

A.A.A. (Ton) Pors
omgevingsmanager

 

Nr. 23-04-2018

Nr. 30  16-04-2018

Nr. 29  09-04-2018

Nr. 28     26-03-2018

Nr. 27 19-03-2018 

Nr. 26  12-03-2018

05-03-2018

Nr. 24  19-02-2018

Nr. 23  12-02-2018

Nr.22  05-02-2018

Nr.21  29-01-2018

Nr.20 22-01-2018

Nr.19  15-01-2018

Nr.18  08-01-2017

Nr.17  18-12-2017

Nr.16 11-12-2017

Nr.15   04-12-2017

Nr.14  27-11-2017

Nr.13  20-11-2017

Nr. 13-11-2017

Nr.11 06-11-2017

Nr.10  30-10-2017

Nr.09 23-10-2017

Nr. 08-10-2017

Nr.7 02-10-2017

Nr.6 25-09-2017

Nr.5   18-09-2017

Nr. 4  11-09-2017

Nr.3   04-09-2017

Nr.2 28-08-2017

Fijne start van het nieuwe schooljaar!

De Wegwijzer
Essenlaan 1
3442 JE Woerden 
0348-414150   
E-mail: