Voorschoolse opvang

Opvang voor en na schooltijd en in vakanties. De werktijden van ouders komen niet altijd overeen met de schooltijden. Dan is het belangrijk dat uw kind na schooltijd en zo nodig ook voor schooltijd (VSO) op een vertrouwd adres opgevangen wordt. Dat kan in de buitenschoolse opvang (BSO) of bij een gastouder van KMN Kind en Co de organisatie waarmee De Wegwijzer samenwerkingsafspraken heeft gemaakt.

Als u interesse hebt voor deze soort van opvang kunt u contact opnemen met het hoofdkantoor van KMN Kind en Co. www.kmnkindenco.nl

Voorschoolse opvang

Laatste nieuws

Facebook

De Wegwijzer
Essenlaan 1
3442 JE Woerden 
0348-414150   
E-mail: